Aktivity městského úřadu

Zpráva tajemníka Městského úřadu

Jako reakci na požadavek na informaci o stavu řešení dopravy ve městě Lázně Bohdaneč, vznesený veřejně na jednání zastupitelstva, vypracoval tajemník Městského úřadu tuto zprávu:

Název: Omezení nákladní dopravy v městě Lázně Bohdaneč – informace

Materiál do zastupitelstva města dne 5.6.2014. Předkladatel:Ing. Květoslava Jeníčková, starostka

Důvodová zpráva:

Na jednání zastupitelstva města dne 10.4.2014 byl z řad veřejnosti vznesen požadavek na předložení informace ohledně uskutečněných kroků a opatření k omezení zatížení města nákladní dopravou.

Město Lázně Bohdaneč je zatíženo tranzitní nákladní dopravou po silnici I/36 (sjezd č. 68 D11 – Pardubice) a II/333 (Přelouč – Hradec Králové). Jako řešení dopravy po silnici I/36 je v územně plánovací dokumentaci všech stupňů (tedi i PÚR a ZÚR) zahrnut silniční obchvat města Lázně Bohdaneč. Omezení nákladní dopravy po silnici I/36 přes Lázně Bohdaneč je zakotveno rovněž v Memorandu o spolupráci mezi Ministerstvem dopravy ČR a Pardubickým krajem.

V roce 2010 byl zprůjezdněn koridor D11 – R35 Opatovice nad Labem – 1/37 Pardubice a na základě požadavku města byla roce 2011 provedena změna dopravního značení na D11, kdy u sjezdu č. 68 byl odstraněn cíl Pardubice a tento směr je dále vyznačen po trase D11-R35-I/37. Dále město jedná s příslušnými institucemi o možnosti omezení nákladní dopravy na silnici I/36 v úseku Chýšť – Lázně Bohdaneč, ovšem na základě platné právní úpravy provozu na pozemních komunikacích jsou možnosti omezení dopravy na silnici I. třídy minimální.

Z tohoto důvodu je zvažována a projednávána i možnost převedení úseku silnice I/36 Chýšť – Pardubice do kategorie II., ovšem tato možnost je v současné době Pardubickým krajem považována za zcela nepřípustnou a zároveň předpokládá, že se město vzdá byť i jen teoretické možnosti budoucího vybudování obchvatu I/36. Další možnosti omezení a kontroly těžké nákladní dopravy byly projednávány s ŘSD, Policií ČR, Celním úřadem, Centrem služeb pro silniční dopravu.

K omezení a kontrole nákladní dopravy na silnici II/333 Přelouč – Hradec Králové bylo opakovaně jednáno s městem Přelouč, Celním úřadem a Policií ČR. Město Přelouč nemá (stejně jako město Lázně Bohdaneč) k dispozici žádný účinný nástroj k omezení nákladní dopravy, Policie ČR jako možnost připadající v úvahu spatřuje kontrolní vážení kamionů, přičemž na trase Přelouč – Lázně Bohdaneč k tomu není vhodný prostor. Částečnou pomoc v kontrole nákladní dopravy přislíbil Celní úřad pro Pardubický kraj a Pardubický kraj z úrovně náměstka hejtmana, dalším jednáním bude schůzka s hejtmanem Pardubického kraje

Další jednání jsou činěna za účelem zajištění kontrolního vážení kamionů a omezení rychlosti zejména na průjezdu městem po silnici I/36.

Ing. Jaroslav Mrázek, tajemník

 

Návrh změny dopravního značení

Podle ústní informace podané panem tajemníkem Mrázkem na posledním zasedání zastupitelstva pracuje Městský úřad na návrhu změn v dopravním značení, které by „vymístilo“ tranzitní nákladní dopravu z Lázní Bohdaneč, a to jak na silnici I/36 (Pardubice – Praha), tak i na II/333 (Hradec Králové – Přelouč).

Bohužel není jasné v jakém stavu návrh je, ani v jakém termínu má být připraven, neboť pan tajemník tyto informace nesdělil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *