Historie Spolku

 • Říjen 2013: na úřední desce Městského úřadu Lázně Bohdaneč byla zveřejněna zpráva Magistrátu Pardubice o plánované změně č.1 územního plánu města Lázně Bohdaneč
 • V reakci na to bylo sepsáno vyjádření – nesouhlas s návrhem změny územního plánu č.1 – podepsané šedesáti sedmi občany Lázní Bohdaneč, převážně z ulic Tyršova a Langrova. Vyjádření bylo podáno 29.10.2013 na Magistrát Pardubice, odbor územního .plánování. Při podepisování nesouhlasného stanoviska se signatáři domluvili, že nejlepší cestou bude založit spolek
 • Listopad a prosinec 2013: probíhá příprava založení spolku
 • Je uveřejněna reportáž ČT v regionálních zprávách  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/252743-lazne-bohdanec-rozdelila-tezba-sterkopisku/
 • Leden 2014: podána žádost o registraci spolku u Krajského soudu Hradec Králové, pobočka Pardubice
 • Dne 5.2.2014 je spolek zaregistrován
 • Březen 2014: výzva občanům k účasti na jednání zastupitelstva
 • Březen 2014: petiční akce proti záměru těžby v lokalitě Čertoříšský
 • Aktivita spolku přispěla k tomu, že zastupitelstvo 20.3.2014 schválilo záměr konání referenda k otázce těžby
 • Duben 2014: spolek se začíná angažovat v otázkách omezení nákladní dopravy v Lázních Bohdaneč
 • Květen 2014: výzva občanům k účasti na jednání zastupitelstva a aktivní účast na jednání zastupitelstva
 • Zastupitelstvo na svém jednání 5.6.2014 neschvaluje konání refenda a odkládá rozhodnutí o změně uzemního plánu na období po obecních volbách
 • Červenec 2014: aktivita spolku na jednáních zastupitelstva i tlak vyvíjený přímo na městský úřad jsou důležitým faktorem vedoucím ke konkrétním jednáním úřadu ve věci omezení nákladní dopravy
 • Srpen 2014: spolek spouští na svých webových stranách sekci věnovanou obecním volbám
 • Září 2014: spolek podává přihlášku do MAS Bohdanečsko; žádost je odmítnuta kvůli vnitřním regulačním opatřením MAS (nepřipouští se více než 40% subjektů z jedné obce)

Spolek STOP vznikl jako spontánní reakce občanů města Lázně Bohdaneč a sousedních obcí na záměr těžby štěrkopísku v lokalitě Čertoříšský, snaží se ale silně angažovat také v otázkách omezení dopravy v Lázních Bohdaneč. Naším cílem je podporovat do budoucna všechny snahy o zvelebení města Lázně Bohdaneč a jeho okolí a naopak aktivně bránit všemu, co by v prostředí lázeňského města působilo rušivě.