Petiční akce

Výsledky petiční akce zaměřené na ochranu bydlení a okolní přírody

Zájem občanů města Lázně Bohdaneč a obcí Černá u Bohdanče, Dědek a Živanice vyburcoval spolek STOP k vytvoření petice. Petice spatřila světlo světa dne 17. března 2014. Rezidenti města Lázně Bohdaneč a přilehlých obcí jejím prostřednictví chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s plánovanou těžbou štěrkopísku mezi Lázněmi Bohdaneč a Živanicemi (lokalita Čertoříšský), v těsném sousedství rodinných domků v Černé u Bohdanče. Sběr podpisů byl ukončen dne 25. března 2014. Následně byla dne 26. 3. 2014 petice předána radnici města Lázně Bohdaneč a v kopiích na Magistrát Pardubice a Krajský úřad Pardubického kraje.

K výzvě:

„My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelstvo města Lázně Bohdaneč zastavilo všechny akce vedoucí ke změně územního plánu města Lázně Bohdaneč týkající se vytvoření jakéhokoliv těžebního prostoru štěrkopísku v části Čertoříšský.“

se se svým podpisem připojilo celkem 1125 občanů. Z toho 3/4 podpůrců petice s trvalým bydlištěm ve městě Lázně Bohdaneč a v okolních obcí, jejichž životní prostředí by bylo případnou těžbou přímo dotčeno. Petici podepsali i lázeňští hosté, občané okolních měst a obcí, ale i lidé ze vzdálenějších koutů ČR, kteří mají blízký vztah k našemu lázeňskému městu a okolní přírodě.

Obyvatelé přímo dotčených obcí

Lázně Bohdaneč 534
Černá u Bohdanče 149
Živanice 112
Dědek 79
Nerad 12
Neratov 9

 

Obyvatelé okolních měst a obcí jako například

Pardubice 101
Přelouč 9
Chrudim 8
Bukovka 5
Staré Ždánice 5
Rybitví 4

 

I obyvatelé vzdálenějších měst a obcí jako jsou; Praha, Hlinsko, Vysoké Mýto, Kutná Hora, Čáslav, Jaroměř, Třebíč, Těchonín apod.

 Statisticky zpracoval Ing. Sádovský

Paní starostka Ing. Květoslava Jeníčková přijala dle zákona č. 128/2000 Sb., PETICI občanů.

Podání, respektive PETICE bude dle vyjádření paní starostky v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v aktuálním znění, předloženo k projednání nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Lázně Bohdaneč. O výsledku tohoto projednání budeme informovat.

 

Zastupitelstvo projednalo podání (Petici) na jednání dne 5.6.2014

Zastupitelstvo projednalo Petici jako podání 507 občanů města Lázně Bohdaneč jako první bod programu jednání. Na základě Petice a dalších informací bylo zastupitelkou, paní inženýrkou Ivetou Šimkovou, navrženo usnesení:

Zastupitelstvo neschvaluje Návrh zadání změny č.I/A územního plánu města Lázně Bohdaneč a ruší své usnesení číslo 25.1 ze dne 8.8.2013, kterým se „Schvaluje, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona pořízení změny I/1  územního plánu Lázně Bohdaneč, týkající se ploch R1, Z31 a P9“

Toto usnesení nebylo zastupitelstvem města Lázně Bohdaneč přijato.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *