Ustavující zasedání zastupitelstva

Dne 10.11.2014 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva v Langrově síni. Jednání se nezúčastnila odstupující starostka paní Ing. Jeníčková, ani nejstarší ze zvolených zastupitelů pan Ing. Fröhlich, který odstoupil. Řízením schůze byl pověřen tajemník městského úřadu pan Ing. Mrázek. Jednání proběhlo na radnici v Langrově síni za poměrně hojného zájmu veřejnosti. Vzhledem k tomu, že ze zvolených kandidátů dva odstoupili, na jejich místa nastoupili náhradníci podle pořadí stanoveného ve volbách.

Odstoupili dva zvolení kandidáti uskupení Sdružení nezávislých kandidátů – lázeňské město kultury a sportu, pan Jaromír Fröhlich a paní Zuzana Svobodová. Na jejich místo nastoupili náhradníci pánové Karel Vomáčka a Radek Štecker.

Zvolení kandidáti složili zákonem stanovený slib a tím se stali zastupiteli. Zastupitelstvo tak tvoří tito zastupitelé (v abecedním pořadí):

Mgr. Soňa Drvotová
Jaroslav Jurenka
Ing. Miloš Karafiát
Ing. Jaroslav Kvapil
Ing. Tereza Novotná
Ing. Miloš Pařízek
Lenka Svobodová
Ing., Bc. Vladimír Šebek
Radek Štecker
Ing. Ladislav Štěpánek
Bc. Josef Štěpanovský
MUDr. Jan Vanáč
Ing. Miroslav Vašíček
Karel Vomáčka
Luboš Vomlel

 

Noví zastupitelé potom jednohlasně zvolili starostou pana Ing. Ladislava Štěpánka, místostarostou pana Ing. Miloše Karafiáta a dalšími členy rady města MUDr. Jana Vanáče, Mgr. Soňu Drvotovou a Ing. Jaroslava Kvapila. Rada města bude pracovat v následujícím složení:

Ing. Ladislav Štěpánek – starosta
Ing. Miloš Karafiát – místostarosta
Mgr. Soňa Drvotová
Ing. Jaroslav Kvapil
MUDr. Jan Vanáč

 

Dále byl zvolen finanční výbor v následujícím složení:

Mgr. Soňa Drvotová – předseda výboru
Ing. Petr Buchal
Ing. Radek Sádovský
Ing. Pavel Stratil
Ing. Miroslav Vašíček

 

Poslední byl zvolen kontrolní výbor ve složení:

Ing., Bc. Vladimír Šebek – předseda výboru
Lic. Vladimír Nevole
Bc. Josef Štěpanovský

 

V rámci závěrečného bodu jednání „Různé“ vystoupila vrchní strážník Aneta Hámorská aby si ujasnila názor nového zastupitelstva na městskou policii. Nový starosta pan Štěpánek si s ní na místě sjednal schůzku.

Celé jednání proběhlo v nekonfliktním duchu, takže jediným záporem byl nedostatek židlí pro veřejnost. Doufáme, že tato atmosféra na jednáních zastupitelstva přetrvá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *