Vyplnění volebního lístku

Výňatek z oficiálního dokumentu Českého statistického úřadu, kterým se řídí procedura sčítání hlasů

POKYNY PRO POSTUP OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ PŘI REALIZACI ZÁVAZNÉHO SYSTÉMU ZJIŠŤOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Z výňatku jsou vypuštěny technické pokyny pro volební komise. Text, odkazy a číslování jsou upraveny tak, aby byly smysluplné.

Posuzování platnosti hlasovacích lístků a platnosti hlasů

Akt otevírání odevzdaných úředních obálek a vyjímání jejich obsahu je rozhodujícím momentem pro posouzení platnosti hlasovacího lístku a platnosti hlasu. Členové komise proto nemohou obsah právě otevřené úřední obálky odložit nebo činit jiné úkony, dokud hlasovací lístek do ní vložený neposoudili. Do hlasovacího lístku může nahlížet každý člen komise, její předseda správnost posuzování platnosti hlasovacích lístků, platnosti hlasů a sčítání hlasů kontroluje.

Neplatné jsou hlasovací lístky:

 • které nejsou na předepsaném tiskopise (podle vzoru vyvěšeného ve volební místnosti)
 • přetržené
 • které nebyly vloženy do úřední obálky
 • je-li vložen více než jeden hlasovací lístek

Komise platné hlasovací lístky dále posuzuje z hlediska platnosti hlasu.

Jsou-li na hlasovacím lístku údaje o jednotlivých volebních stranách nebo kandidátech škrtány, měněny nebo dopisovány, pak k takovýmto úpravám komise nepřihlíží, a jde-li o platný hlasovací lístek, posuzuje jej dále z hlediska platnosti hlasu. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Jde zejména o tyto údaje – označení obce, případně volebního obvodu, údaj o počtu volených zastupitelů, datum voleb, názvy volebních stran, pořadová čísla a jména jejich kandidátů, čtvereček nebo rámeček pro zápis křížku voličem, otisk razítka příslušného registračního úřadu.

O platnosti hlasovacího lístku a platnosti hlasu rozhoduje s konečnou platností komise.

Platné hlasovací lístky, komise dále posuzuje z hlediska platnosti hlasu.
Hlas voliče je neplatný (§ 41 odst. 2 zákona), jestliže:

 • volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
 • volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu,
 • volič označil na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než kolik členů zastupitelstva má být voleno, a to bez ohledu na to, zda v počtu označených je odvolaný kandidát (k označení kandidátů volební strany, kterou volič zároveň označil křížkem ve čtverečku před názvem volební strany, se však přitom nepřihlíží – do počtu jednotlivě označených se nezapočítávají).

Za platné označení kandidáta se považuje křížek v rámečku před jménem kandidáta.
Za platné označení volební strany se považuje křížek ve čtverečku před názvem volební strany.
Křížek může být z rohu do rohu (jako ve sportce „x“) i ze strany na stranu (jako plus „+“). Nepřihlíží se však k žádným dalším značkám (kroužek, odškrtnutí apod.), a to ani při vyhodnocení, zda volič označil více kandidátů, než kolik činí počet volených členů zastupitelstva.
Jestliže volič udělal křížek částečně mimo vyznačený rámeček a je zřejmé, kterého kandidáta chtěl označit, komise takové označení uzná za platné. Jestliže však udělal křížek zcela mimo rámeček, přes dva či více rámečků nebo mezi rámečky, komise k tomu nepřihlíží, jde o neplatné označení. Obdobně komise postupuje při posuzování označení volební strany ve čtverečku před jejím názvem.

Hlasovací lístky s platnými hlasy se zařadí do dalšího sčítání hlasů pro jednotlivé kandidáty a pro volební strany.

Příklady postupu a rozhodnutí komise při posuzování platnosti hlasu v závislosti na způsobu úpravy hlasovacího lístku voličem.

Příklad č.1:
Na hlasovacím lístku jsou platným způsobem označeni pouze jednotliví kandidáti v celkovém počtu 8 kandidátů; do zastupitelstva obce se volí 7 členů.
Rozhodnutí: Neplatný hlas (jednotlivě je označeno více kandidátů, než kolik se volí členů zastupitelstva).
Příklad č.2:
Na hlasovacím lístku je platným způsobem označena volební strana se 7 kandidáty a jednotlivě dalších 5 kandidátů jiných volebních stran; do zastupitelstva obce se volí 7 členů.
Rozhodnutí: Platný hlas (nejprve se počítají hlasy jednotlivě označeným kandidátům a dále hlas pro první dva kandidáty označené volební strany).
Příklad č.3:
Na hlasovacím lístku je platným způsobem označena volební strana se 7 kandidáty, v jejím rámci jsou ještě označeni 3 kandidáti a jednotlivě je označeno dalších 5 kandidátů jiných volebních stran; do zastupitelstva obce se volí 7 členů.
Rozhodnutí: Platný hlas (nejprve se počítají hlasy jednotlivě označenýmkandidátům a dále hlas pro první dva kandidáty označené volební strany, k označení tří kandidátů této volební strany se nepřihlíží).
Příklad č.4:
Na hlasovacím lístku je platným způsobem označena volební strana se 7 kandidáty a jednotlivě dalších 7 kandidátů jiných volebních stran; do zastupitelstva obce se volí 7 členů.
Rozhodnutí: Platný hlas (nejprve se počítají hlasy jednotlivě označeným kandidátům a žádný již kandidátům z označené volební strany – tato označená volební strana tedy nezískává žádný hlas).
Příklad č.5:
Na hlasovacím lístku je platným způsobem jednotlivě označeno 5 kandidátů různých volebních stran a dvě volební strany, jedna se 7, druhá s 5 kandidáty; do zastupitelstva obce se volí 7 členů.
Rozhodnutí: Neplatný hlas (je označena více než jedna volební strana).
Příklad č.6:
Na hlasovacím lístku jsou platným způsobem označeni pouze jednotliví kandidáti v celkovém počtu 8 kandidátů, jeden z nich byl do 48 hodin před zahájením voleb odvolán; do zastupitelstva obce se volí 7 členů.
Rozhodnutí: Neplatný hlas (jednotlivě je označeno více kandidátů, než kolik se volí členů zastupitelstva – ke skutečnosti, že volič hlasoval pro odvolaného kandidáta, se dle § 41 odst. 2 písm. c) zákona nepřihlíží).
Příklad č.7:
Na hlasovacím lístku jsou platným způsobem označeni pouze jednotliví kandidáti v celkovém počtu 7 kandidátů, jeden z nich se do 48 hodin před zahájením voleb vzdal kandidatury; do zastupitelstva obce se volí 7 členů.
Rozhodnutí: Platný hlas (hlas pro odvolaného kandidáta však komise dle § 24 odst. 5 a § 40 odst. 5 písm. d) zákona nezapočítá).

Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty

Pro další sčítání hlasů nemá již předchozí rozlišování mezi pojmy platný hlasovací lístek a platný hlas význam, neboť komise sčítá hlasy pouze podle hlasovacích lístků zařazených do dalšího sčítání po předchozím vyhodnocení hlasů a odložení všech neplatných hlasovacích lístků a neplatných hlasů.

Komise kandidátům započte jeden hlas, podle následujících pravidel:

a) Jsou-li na hlasovacím lístku označeni pouze jednotliví kandidáti platným způsobem v rámečku před jménem kandidáta, započte hlas každému takto označenému kandidátu.

b) Je-li na hlasovacím lístku označena pouze volební strana platným způsobem ve čtverečku před názvem volební strany, započte hlas tolika kandidátům této volební strany, kolik se volí členů zastupitelstva, a to v pořadí, v němž jsou uvedeni na hlasovacím lístku (k případnému označení kandidátů této volební strany křížkem v rámečku před jménem kandidáta se však přitom nepřihlíží – takové označení hlas pro kandidáta v tomto případě neznamená).

c) Je-li na hlasovacím lístku platným způsobem označena volební strana a současně další jednotliví kandidáti jiných volebních stran, započte hlas nejprve každému jednotlivě označenému kandidátu jiných volebních stran a poté tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu volených členů zastupitelstva a počtu jednotlivě označených kandidátů. Hlasy takto stanovenému počtu kandidátů označené volební strany započte v pořadí, v němž jsou uvedeni na hlasovacím lístku (k případnému označení kandidátů této volební strany křížkem v rámečku před jménem kandidáta se však přitom nepřihlíží, takové označení hlas pro kandidáta v tomto případě neznamená).

d) K hlasům odevzdaným pro odvolané kandidáty se nepřihlíží a proto se jim hlas v žádném z výše uvedených bodů a) až c) nezapočte. Při zápisu hlasů kandidátům označené volební strany podle bodů b) a c) se tito kandidáti vynechávají a hlas se zapíše dalšímu (následujícímu) neodvolanému kandidátu.

Hlasy pro každého kandidáta nakonec komise sečte a zjištěný počet hlasů zapíše. Jestliže kandidát nezískal žádný hlas, komise zapíše nulu, u odvolaných kandidátů je již předem zapsáno písmeno „N”.

Počet hlasů pro volební stranu

Počet hlasů pro volební stranu je dán součtem všech hlasů, které obdrželi všichni její kandidáti (viz předchozí kapitola). Komise sečte hlasy všech kandidátů volební strany a výsledek zapíše.

Podle takto zjištěných výsledků (počtu hlasů pro volební strany a poté počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty) se přidělují mandáty v zastupitelstvu. Proces přidělování mandátů je popsán na stránce Postup při rozdělování mandátů.

 

 

4 Komentářů

 1. Jitka Černá

  Dobrý den, zajímá mne tento příklad: zastupitelstvo má 11 členů. Na kandidátce je 5 stran s průměrným počtem kandidátů asi 5. Když křížkem označím třeba 6 jednotlivých kandidátů z různých stran, ale neoznačím žádnou stranu, zda se počítají jen hlasy jednotlivých kandidátů nebo se ještě nějakým způsobem dopočítává do celkového počtu 11 členů zastupitelstva. Děkuji Jitka Černá

  1. Pavel

   Dobrý den, pokud označíte na volebním lístku méně kandidátů než je míst v zastupitelstvu a neoznačíte žádnou volební stranu, počítá se každému z označených kandidátů jeden hlas. Žádné další hlasy se nedopočítávají. V uvedeném případě jste dala šest hlasů z jedenácti, které jste dát mohla, nic víc se nestane.

 2. Dominik

  Dobry den,

  Rad bych se zeptal na jeden extremni priklad, pokud nekdo zaskrtne kandidata a vedle napise emotikon, je tento listek povazovan za platny?

  1. Pavel

   Dobrý den, omlouvám se za prodlevu s odpovědí, ale tato část webu je již v archivu a kromě toho jsme řešili problémy s přívalem spamových příspěvků. Nicméně: jakkoli doplněný popsaný nebo jinak upravený lístek je platný pokud zůstanou čitelné rozhodující údaje. K těmto úpravám ale komise nepřihlíží. Volební lístek z vašeho příkladu je tedy platný.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *