Fakta o zvýšení dopravní zátěže

Fakta o zvýšení intenzity dopravy, které by bylo způsobeno připravovanou těžbou

 

Propagátoři záměru těžby se pokoušejí bagatelizovat problém zvýšení intenzity nákladní dopravy, které by těžba vyvolala. Používají přitom jako zdroj informací jednak zpracovanou územní studii, jednak sčítání intenzity dopravy provedené v Lázních Bohdanči dne 14.1.2014.

Podle těchto informací by byl nárůst počtu nákladních vozidel maximálně 6%. To je sice zcela zjevně pravda. Problém je ale v tom, co je deklarováno jako nákladní vozidlo. A mimochodem ani těch šest procent není zanedbatelně málo.

Ve sčítání dopravy, a to jak ve sčítání z roku 2010, tak ve sčítání provedeném 14.1.2014, jsou do počtu nákladních vozidel zahrnuty jak lehké nákladní automobily, tak střední nákladní automobily. Přitom lehké nákladní automobily do 3,5 tuny, tedy vlastně malé dodávky, tvoří například bezmála polovinu všech nákladních vozidel projíždějících ulicí Dr.Tyrše. Hluková a vibrační zátěž způsobená dodávkou je samozřejmě daleko nižší než v případě průjezdu těžké nákladní soupravy.  Například výpočtový koeficient zatížení komunikace podle metodiky Ředitelství silnic a dálnic je pro lehká nákladní vozidla 0,1, zatímco pro návěsové soupravy je 2,3 , tedy dvacettřikrát vyšší. Další kategorií vozidel vstupujících do výpočtů jsou střední nákladní auta do 10 tun celkové váhy, to jsou typicky vozidla velikosti Avie nebo velké dodávky. Ty tvoří zhruba pětinu nákladního provozu. Dále potom jsou tu těžká nákladní vozidla o váze vyšší než 10 tun. Poslední kategorií jsou nákladní soupravy. Je přitom naprosto zřejmé, že doprava štěrku bude probíhat právě soupravami, a to soupravami o maximální povolené celkové hmotnosti 48 tun.

Počty vozidel všech zmíněných kategorií jsou uvedeny jak ve výsledcích oficiálního sčítání intenzity dopravy z roku 2010, tak byly dostupné u sčítání provedeného 14.1.2014. Autoři výpočtů s nimi však nepočítali.

Vezmeme-li v úvahu data zjištěná sčítáním dne 14.1.2014, a to jakými soupravami bude těžařská firma štěrkopísek přepravovat, potom jsou výsledky následující:

Nárůst v počtu projíždějících nákladních souprav v ulici Dr.Tyrše je 19,9% pokud bereme v úvahu počet vozidel za celý den. Pokud budeme počítat pouze denní provoz od 6 do 18 hodin, a nárůst dopravy bude skutečně pouze v tuto dobu, pak je to 26,7%.

V ulici Langrově by přibylo 12,9% z celodenního počtu souprav, případně 17,9% v denním provozu.

Až potud používá výpočet pouze dat zjištěná exaktním sčítáním intenzity dopravy ze 14.1.2014 – tety žádné přepočty. Jedná se o reálný stav z ledna roku 2014.

Správně bychom ale měli počítat také s rozdělením nákladních souprav ještě na střední nákladní vozidla s přívěsem, těžká nákladní vozidla s přívěsem a návěsové soupravy, tak jak to činí oficiální sčítání dopravy z roku 2010, potom by po použití přepočtových koeficientů vyšla následující čísla:

V ulici Dr.Tyrše by celodenní nárůst počtu  návěsových souprav činil 30,6%, nárůst denního provozu těchto souprav by byl 41,0%.

V Langrově ulici by jezdilo o 20,9%  nákladních souprav víc, pokud budeme počítat celodenní provoz, počítáme-li provoz v denních hodinách, potom to bude o 29,2% nákladních souprav více.

Dlužno podotknout, že opravdová zátěž bude ještě větší, protože stále mluvíme o všech návěsových soupravách. Reálně bude doprava štěrkopísku probíhat těmi nejtěžšími z nich, kamiony o celkové hmotnosti 48 tun.

Všechny uvedené údaje vycházejí z výpočtu, zveřejněného na zvláštní straně tohoto webu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *