O pískovně „Čertoříšský“

Souprava_002_CB2

Na stránkách této sekce naleznete:

Fakta o zvýšení intenzity dopravy, způsobené připravovanou těžbou – informace o tom, jaký by byl skutečný nárůst dopravní zátěže a proč jsou oficiálně poskytnuté informace zavádějící

Výpočet zvýšení dopravní zátěže – přesný výpočet nárůstu dopravní zátěže z něhož vychází předešlý článek

Problémy v dokumentaci záměru „Četoříšský“ – soupis známých problémů v dokumentaci záměru těžby v lokalitě Čertoříšský a chyb v informacích poskytnutých veřejnosti ve speciálu Bohdanečského zpravodaje

Stanoviska organizací

Informace o petiční akci proti záměru těžby – záznam průběhu petiční akce uspořádané spolkem STOP proti záměru těžby v lokalitě Čertoříšský

 


 Stránky se postupně doplňují o nové informace