Lídři o písáku a MP

Lídři volebních uskupení v Lázních Bohdaneč odpovídali na anketní otázky Pardubickému Deníku:

1. Jaký je váš postoj k těžbě štěrkopísku v areálu Čertoříšský?

2. Jste spokojen s fungováním bohdanečské městské policie?

 

 Vladimír Šebek, 59 let, Změna pro Bohdaneč

1. Zastupitelé projevili v otázce těžby štěrkopísku velkou zbabělost. Točí se v tom velké peníze, proto to musí být věc veřejná. Chceme uplatňovat co nejvíce prvků přímé demokracie, proto počítáme s tím, že bychom udělali o této otázce anketu mezi lidmi. Rozhodovat by ale měli občané Bohdanče, protože území leží na katastru města.Web_N

2. U městské policie bychom jejich působnost rádi přesunuli blíže k občanům. Měli by víc řešit jejich problémy a hlídat dodržování místních vyhlášek. Nechceme, aby se strážníci orientovali jen na dopravní přestupky.Web_nic

Ladislav Štěpánek, 55 let, SNK– Lázeňské město kultury a sportu

1. Těžbu chceme zakázat. Město nepotřebuje další písník. Stačí přece postavit tři kilometry cyklostezky na Hrádek. Ta těžba by trvala alespoň 20 let.Web_Go

2. Když jsem byl městským radním, tak jsem kritizoval, že máme sice kvalitní mestskou policii, ale stojí nás obrovské peníze. Schválne jsem si zjištoval, na kolik vyjde v prepoctu na jednoho strážníka mestská policie v jiných mestech. A zjistil jsem, že nás strážníci stojí více než jinde v republice. Takže ríkám, že mestskou policii bychom v Bohdanci meli mít, ale nemela by nás stát tolik peněz.Web_nic

Miloš Pařízek, 38 let, KDU-CSL

1. S otevřením pískovny a težbou štěrkopísku v lokalitě Čertoříšský nesouhlasím. Z důvodu negativních dopadů na život obyvatel lázeňského města a jeho návštěvníků nebudu tento záměr podporovat. Uskutečnění takového záměru je nevratný proces se zásadním vlivem na životní prostředí a krajinu s nejistou vidinou sporné rekreace.Web_Go

2. S činností městské policie jsem v zásadě spokojen. Za dobu jejího působení ve městě došlo mimo jiné ke zklidnení dopravy a zlepšení veřejného porádku. Strážníci neváhají pomoci občanům v nouzi bez ohledu na okolnosti.Web_nic

Vladimír Nevole, 47 let, ČSSD

1. Myslím, že o otázce težby by nemělo rozhodovat 15 zastupitelů Mělo by se konat referendum. Musíme si uvědomit, že případný písník už nebude pro naši generaci, protože koupat se tam bude možné tak za 15 let. Nejsem zásadne pro ani proti, i když zatím bych se přikláněl spíše na stranu odpůrců težby.Web_N

2. Jako občan Bohdanče jsem s prací městské policie maximálně spokojen. Vím, že když moje malá dcera půjde do knihovny, tak ji nepřejede nějaký rychle jedoucí řidič. Co se týče veřejného pořádku, tak strážníci dělají obrovský kus práce.Web_nic

Josef Štepanovský, 37 let, ODS

1. My jsme byli od počátku proti težbe štěrkopísku a svůj postoj jsme nijak nezměnili. Težba v areálu Čertoríšský by znamenala významný nárust nákladní dopravy v našem městě. O tom, zda se v areálu bude těžit, by měli rozhodnout zastupitelé, nikoliv referendum. Proto byli přece zvoleni, aby rozhodovali o podobných věcech.Web_Go

2. S městskou policií jsem víceméně spokojen. Na prvním míste je pro ně bezpečnost. Jsou vždycky tam, kde je místní občané potřebují. Byl bych ale rád, aby více používali lidský přístup i k mimobohdanečským občanům.Web_nic

Petr Brezovský, 56 let, Nestraníci

1. Záměr těžby štěrku a rekreace „Čertoríšský“ je obcany města ostre sledován a je spojován se současnou vysokou intenzitou tranzitní nákladní dopravy. Rozvoj lázeňství a rekreační funkce je velkou příležitostí pro místní ekonomiku. Pokud záměr prokáže splnění hygienických a všech ostatních limitů a požadavků, muže být takovou rozvojovou příležitostí.Web_Stop

2. Jsem přesvědčen, že město Lázně Bohdaneč vytvořilo skvělé podmínky pro práci městské policie. Chtěl bych se zasadit, aby si to strážníci stále uvědomovali a naplňovali heslo „K Vašim službám“.Web_nic

Miloš Karafiát, 59 let, Pro Bohdaneč

1. V našem sdružení panuje jednoznačná shoda – „písník“ odmítáme. Odmítáme ho po zvážení uváděných argumentů. Nenašli jsme pozitivní přínos pro město ani pro občany. Nechceme se omezit pouze na tuto konkrétní záležitost.Web_Go

2.  Z rozhovoru uvnitř našeho sdružení vyplývá rozpolcenost v hodnocení městské policie. Já osobně ocenuji, že se na území města dodržuje maximální povolená rychlost. Bezpečnostní situace ve městě obsahuje řadu dalších aspektů, a tam spokojen nejsem. Mé nemovitosti byly v posledních deseti letech pětkrát vykradeny, působení v okolních obcích částečně odvádí pozornost od problémů našeho města, nejsou dostatečně užívána preventivní opatření. Nemám pocit, že městská policie je součástí města.Web_nic

Zdeněk Makovský, 50 let, TOP09

1. Především podporuji všechny nové turistické cíle v blízkém okolí Bohdanče. Tímto cílem by se mohl stát i rekreační areál s vodní plochou Čertoříšský, který by vznikl vytežením písku. Težba je sice nepříjemná, ale dočasná. Moje podpora tomuto projektu je podmíněna kladnými stanovisky orgánů, zkoumajících vliv na životní prostředí.Web_Stop

2. Z dlouhodobého hlediska jsem s prací městské policie spokojen – ve městě je pořádek, problémové jevy trápící okolní obdobná města a obce se nám naštestí vyhýbají. Na tom mají velkou zásluhu právě strážníci.Web_nic

 

 


 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *