Náš komentář

Přinášíme zhodnocení kandidátek a volebních programů z pohledu spolku STOP

Upozorňujeme, že hodnocení na této stránce je subjektivní a vychází z míry shody programů se zájmy spolku STOP a z hodnocení důvěryhodnosti kandidátů, které je dáno povětšinou zkušenostmi z minulého volebního období.

 


Kandidátka číslo 1: Změna pro Lázně Bohdaneč Web_N_mini

 • Volební program je poměrně rozsáhlý, v některých bodech ale celkem nekonkrétní.
 • Nevyjadřuje se přímo proti záměru těžby v lokalitě Čertoříšský – odvolává se na anketu občanů
 • Mezi kandidáty jsou členové KSČ s čímž má řada členů spolku morální problém.
 • Lídr kandidátky figuruje na webu Strany práv občanů jako šéf místní organizace strany v Lázních Bohdaneč, na kandidátce je veden jako Bez politické příslušnosti. Podle vyjádření pana Černíka již od minulého roku nikdo z kandidátky není členem SPO.

Kandidátka číslo 2: Lázeňské město kultury a sportuWeb_Go_mini

 • Možná až příliš stručný, ale zcela jasný volební program s jasnými cíli, které korelují se zájmy spolku STOP.
 • Jednoznačný postoj proti projektu pískovny Čertoříšský.
 • Na kandidátce jsou lidé se zkušenostmi ze zastupitelstva, kteří zastávali názory blízké názorům spolku STOP.
 • Na kandidátce figuruje člen spolku STOP pan Ing. Jaromír Fröhlich

Knadidátka č.3: KDU-ČSLWeb_Go_mini

 • Velice dobře zpracovaný konkrétní program s dobrými nápady.
 • Jednoznačný postoj proti projektu pískovny Čertoříšský.
 • Důraz na zachování tradičních hodnot lázeňského města.

Kandidátka č.4: ČSSDWeb_N_mini

 • Poměrně slušně zpracovaný volební program, chvílemi trochu nekonkrétní.
 • Nevyjadřuje se k problému projektu pískovny Čertoříšský
 • Na kandidátce figuruje pan Ing. Klicpera, který je znám jako zastánce projektu pískovny.

Kandidátka č.5: ODSWeb_Go_mini

 • Velmi konkrétní volební program se zcela jasně stanovenými  reálnými kroky.
 • Jednoznačně záporný postoj k projektu pískovny Čertoříšský.
 • Na kandidátce figurují lidé, kteří mají zkušenosti ze zastupitelstva a zastávali v minulém volebním období názory blízké názorům spolku STOP.

Kandidátka č.6: NestraníciWeb_Stop_mini

 • Technicky dobře zpracovaný volební program vycházející ze záměrů končícího vedení města. Pokouší se opřít o koncepci rozvoje města k níž měl být vypracován navazující plán rozvoje. Práce na něm ale za celé volební období nebyly ani zahájeny.
 • Podpora projektu pískovny Čertoříšský. Zájem na těžbě je „zabalen“ do frází o územním plánování.
 • V dalších bodech programu jsou nepříliš věrohodné proklamace, které byly už ve volebním programu pro minulé volební období a zůstaly nesplněny.
 • Personální provázanost s kandidátkou TOP 09.
 • Velmi nejasná „ekonomická“ minulost lídra kandidátky (zdroj informací: oficiální výpisy z Obchodního rejstříku). Nerudná reakce na dotaz na toto téma v internetové diskuzi Deníku.
 • Jako jediná volební strana neposkytla volební program ke zveřejnění a patrně nijak nekomunikuje s veřejností.

Kandidátka č.7: Pro BohdanečWeb_Go_mini

 • Slušně zpracovaný volební program, možná v některých bodech mohl být konkrétnější.
 • Vyjádřen postoj proti projektu pískovny Čertoříšský.
 • Volební program byl zveřejněn jako první a po celou dobu se volební strana snaží komunikovat s veřejností.
 • Na kandidátce jsou členové spolku STOP, pánové Ing.Radek Sádovský a Ing.Jiří Vániš, kteří jsou zárukou, že směřování tohoto uskupení bude korelovat s postoji spolku

Kandidátka č.8: TOP 09Web_Stop_mini

 • Poměrně obšírný volební program s mnoha konkrétními návrhy, některými i velmi rozumnými, ale také některými úplně zcestnými. Bohužel řada z nich až příliš připomíná osobní „business plan“ lídra kandidátky.
 • Podpora projektu pískovny Čertoříšský, podložená ekonomickým zájmem lídra. Poměrně obskurní návrh řešení dopravy štěrkopísku po účelové komunikaci.
 • Popírá tradiční hodnoty města. Vize nahrazení poklidného lázeňského městečka rušným, živým, expandujícím městem. Opravdu ale chceme místo Lázní Bohdaneč malé Las Vegas?
 • Personální provázanost na kandidátce a s kandidátkou Nestraníků.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *