Podmínky účasti v diskuzích

Pravidla účasti v diskuzích na webu www.spolek-lazne-bohdanec.cz

 

Provozovatel těchto Internetových stránek umožňuje vedení diskuse Návštěvníků v rámci internetových stránek www.spolek-lazne-bohdanec.cz. Návštěvníci berou na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány na Internetových stránkách bez časového omezení.

Návštěvníci účastnící se diskuse jsou povinni zachovávat zásady slušného chování, zejména nepoužívat vulgární či obscénní výrazy a urážky, vyhýbat se projevům agrese a ponižování.

Návštěvníci jsou povinni v rámci diskuse dodržovat právní předpisy České republiky, příspěvky v diskusi zejména nesmějí obsahovat či propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci.

Příspěvky v diskusi nesmějí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.

Přezdívky v diskusi nesmějí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy. Pokud použitá přezdívka vykazuje nestandardní znaky, vyhrazuje si Provozovatel právo před zveřejněním příspěvku ověřit existenci emailové adresy. Pokud adresa neexistuje, případně je uvedena na seznamu adres z nichž jsou rozesílány spamové zprávy, příspěvek nebude zveřejněn.

Návštěvníci nesmějí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.

Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, respektive všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v těchto Pravidlech.

Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Návštěvníkovi, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v těchto Pravidlech, v odůvodněných případech může provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.