Pro Bohdaneč na svém webu

Sdružení nezávislých kandidátů „Pro Bohdaneč“ na svém webu zveřejnilo v diskuzi tyto příspěvky:

 

15.9.2014 (19:45)  Sádovský: Trošku z jiného „soudku“

Březnové a dubnové průzkumy občanského sdružení Stop pískovně z Lázní Bohdaneč a několika regionálních deníků ukázaly, že existuje pouze pár obyvatel města Lázně Bohdaneč, kteří by podporovali těžbu štěrkopísku v jeho bezprostředním okolí. Jejich názor respektuji a přijal jsem jej za vlastní. V případě našeho volebního úspěchu udělám maximum proto, aby ke zhoršení komfortu bydlení a narušování poklidného pobytu návštěvníků města v důsledku těžby štěrkopísku nedocházelo.

Lázeňské město Lázně Bohdaneč potřebuje klidové a sportovní zóny k rekonvalescenci a aktivnímu odpočinku rezidentů a lázeňských hostí. Záměr těžit štěrkopísek v přímé blízkosti města přináší hrozbu nárůstu těžké nákladní dopravy a zhoršení životního prostředí, kterou dle mého názoru vidina vybudování velkého rekreačního areálu svou užitnou hodnotou nevyváží. Plánovaná těžba štěrkopísku je v rozporu s Programem rozvoje Pardubického kraje, který deklaruje omezení nových záborů půdy.

 

12.9.2014 (18:42)  František Kazilovský: Výherní hrací automaty

Předem upozorňuji, že jsem zásadně proti výherním hracím automatům a jsem pro jejich naprostý zákaz. Argument, že z toho má město, a tím i my všichni užitek je hloupý a lživý. Ta částka, kterou provozovatel vyplácí, je jenom malý korupční úplatek za podnikání v oboru.

Žádná finanční částka nevynahradí zničená manželství, ožebračené rodiny a ztracené životy. Dokáže snad někdo vyčíslit skutečnou hodnotu lidského života v penězích?

 

12.9.2014 (18:34)  Miloš Karafiát

Městská policie proslavila naše město po celé republice – především pokutami za překročení rychlosti a svými auty. Podniká v některých okolních obcích. Názorově rozděluje občany města. Někteří ji bezvýhradně oceňují, další kritizují.

Bezpečnostní situaci ve městě není možné zúžit jen na bezpečnost na silnicích. K zamyšlení je má osobní statistika. V posledních deseti letech byly mé nemovitosti ve městě pětkrát vykradeny, a to i přes neformální spolupráci s městskou policií.

Koncepce práce městské policie by se měla soustředit na naše město, což přirozeně vyplývá již z názvu. Kromě represivních kroků by měla užívat i preventivní opatření a to i v dopravní problematice. Stále přemýšlím a hledám odpověď, proč je naše MP tak rozporuplně vnímána námi občany.

Příští téma: senioři

 

31.8.2014 (19:42)   Miloš Karafiát

Užití finančních prostředků z rozpočtu města nebo různých grantů a fondů na investiční výstavbu je náročné na přípravu, která vždy trvá roky, je složitá a odborně náročná. Je ale náročná i z hlediska souladu s názory veřejnosti. Proto musí být součástí koncepce, která překoná i více volebních období a tedy je široce respektovaná.

Příkladem mohou být již realizované velké akce – rekonstrukce náměstí, výstavba autobusového nádraží, úpravy hřbitova a okolí. Všechny byly veřejností přijímány velmi rozdílně. Nádraží zřejmě skončí až u soudu.

Snadno se shodneme, že základní škole chybí tělocvična a městu sportovní hala. Otázkou je, jestli tělocvična školy a sportovní hala je totéž. Již existující projekt pravděpodobně vyhovuje potřebám školy. Domnívám se ale, že potřebám veřejnosti nevyhovuje a nacházím řadu argumentů proč. Je tedy řešením postavit holou a levnou tělocvičnu u školy a sportovní halu v jiné vhodné lokalitě?

Dalším možným příkladem, kde se dá předpokládat velmi rozdílný přístup je potřebná rekonstrukce budovy „sokolovny“. Bude upravena za nemalé finanční prostředky na kulturní stánek se sály na plesy, koncerty, ochotnické divadlo, výstavy nebo to bude objekt využívaný univerzálně i pro sport a komerční činnosti ?

Příští téma: městská policie

 

24.8.2014 (19:04)   Miloš Karafiát

Zájmové spolky by měly být kořením života ve městě. Jejich pestrá činnost zároveň uspokojuje potřeby a zájmy občanů ve volném čase, zaměstná naši mládež. Podporu rybářům, junákům, sportovním oddílům, hasičům, myslivcům a důchodcům a dalším neomezíme na občasný finanční příspěvek. Chceme se postarat o vznik vhodného zázemí pro jejich rozvoj. Jak to myslíme?

Těžko vznikne například modelářský kroužek, když nebudou k dispozici vhodné prostory. Obdobně je tomu ve sportu. Jak může fungovat kompletní volejbalový oddíl i s mládežnickými kategoriemi, trénováním a soutěžením, když nemáme hřiště se zázemím?

Oceňujeme, že se majetkem města staly objekty občanské vybavenosti, sportoviště Na Baště a sokolovna. Je to dobrý základ pro založení koncepce v této oblasti a tu chceme dál rozvíjet.

Příští téma: investiční výstavba

 

14.8.2014 (21:32)   Miloš Karafiát

Dlouhodobě a ve všech volebních obdobích se řeší základní škola. Přesto jsou stále výukové kapacity ve dvou lokalitách – na náměstí a Na Lužci. Výuka tělesné výchovy provizorně spoustu let probíhá v sokolovně. Zázemí základní školy je roztříštěné a neúplné!

Podle analýzy demografického vývoje v naší oblasti budeme hledat řešení kapacity mateřské školy a školy základní.

Chceme provést „inventuru“ všech přípravných akcí- stavebních projektů a žádostí o finanční granty. Z dostupných podkladů se nám nelíbí projekt tělocvičny u školy. Naše skupina je pro stavařinu personálně silná. Nejsme odkázáni na poradenské činnosti. Možná řešení vidíme v rekonstrukcích půdních prostorů stávajícího objektu ZŠ a staré školy. Uvolněné prostory Na Lužci se nabízejí pro jiná využití.

Příští téma: zájmové spolky

 

11.8.2014 (21:10)   Miloš Karafiát

Funkčnost zastupitelstva jako nejvyššího orgánu města byla zejména v posledním roce odstrašující. Takto jsem to vnímal jako zúčastněná veřejnost na jejich jednáních.

K úspěchům patří, že se město přihlásilo k objektům a zařízením občanské vybavenosti. Velmi problematicky došlo k vykoupení fotbalového stadionu a převzetí daru od sokolů, budovy sokolovny.

Zdálo se, že by to mohl být počátek koncepce rozvoje sportu a kultury, ale i dalších oblastí ve městě. Tento dojem zvyšovalo zpracování Strategického plánu rozvoje města, který byl se značnou publicitou schválen. Doporučení v něm obsažená jsou velmi obecná. Asi i proto mělo dojít v Pracovních komisích ke konkretizaci, ale uskutečnilo se pouze úvodní jednání.

Zastupitelstvo města jakoby ztratilo dech. Utápělo se ve vnitřních sporech, zastupitelé odstupovali, jednání o závažných oblastech končila v hádkách a osobních invektivách. Vznikly dvě nesmiřitelné skupiny. Tento městský orgán nebyl schopen nic podstatného schválit ani odmítnout, stal se nefunkčním.

V takové atmosféře se samozřejmě nedostává sil na řešení skutečných potřeb občanů, skupin, spolků a organizací. Na tomto hodnocení nemohou nic změnit dílčí akce z posledních měsíců, jakými jsou rekonstrukce zastřešení a fasády radnice nebo dlouho slibovaná demolice objektů v centru města.

Příští téma: školství

 

11.8.2014 (21:08)   Pro Bohdaneč

Jsme sdružení nezávislých kandidátů do městského zastupitelstva. Od ledna 2014 se pravidelně scházíme a hledáme programovou shodu. Jsme odhodláni vzít na sebe odpovědnost a věnovat se plně řízení města. Na těchto stránkách budeme postupně stručně uvádět naše názory ke konkrétním oblastem v souladu s 13 odstavci našeho volebního programu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *