Termín a místo voleb

Zdroj: oficiální webové strany Města Lázně Bohdaneč

 

Termín voleb do zastupitelstva

 

v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14,00 hodin.

 

Místo konání – volební okrsky

 

Volební okrsek č.1:

volební místnost Restaurace Radnice  (Masarykovo nám. 1)

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Cihelna, Dr. Tyrše, Družstevní, Gočárova, Horka, Langrova, Masarykovo nám., Pernštýnská, Za Sokolovnou, Za Školku, Vilémova, Podhaltýřská

 

Volební okrsek č. 2:

volební místnost Základni škola Na Lužci  (Na Lužci 660)

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Dukelská,  l.Žižky, Lipová, Na Kopřivníku, Na Lužci, nám. Bratranců Veverkových, Pod Břízami, Pod Kasárny, Pod Vodárnou, Protifašistických bojovníků, Sluneční, Spojovací, Štefánikova, Topolová, V Lískách, Vodárna, Zborovská,

 

Volební okrsek č. 3:

volební místnost Základní škola (klub důchodců)  (Masarykovo náměstí 110)

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

A. Dvořáka, Hájovna, Husova, Ječná, J.Veselého, K Lihovaru, Kosinova, L. Janáčka, Luční, Polní, Sádka, Šipkova, Škroupova, Žitná, Na Baště, Za Pivovarem.

 

Podmínky voleb:
  • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  • Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti,
  • Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
  • K zajištěni pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je volič povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volebni komise.
  • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotnich, důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebniho okrsku.