Porovnání volebních programů

Nabízíme zběžné shrnutí voleních programů všech volebních stran. Pořízení vyčerpávajícího shrnutí nebo výčtu bodů je vzhledem k různorodosti v přístupu k tvorbě volebního programu neproveditelné. Zároveň zdůrazňujeme, že přes veškerou snahu o objektivní přístup může být tento přehled značně ovlivněn subjektivním názorem zpracovatele. Za to se všem volebním stranám omlouváme. Originální znění všech volebních programů je v sekci „volební programy“.

Zcela subjektivní názor ovlivněný prioritami spolku Stop je potom vyjádřen v řádku „Názor spolku STOP“.

Kandidátní listina číslo 1 2 3 4 5 6 7 8
Volební uskupení Změna LMKS KDU-ČSL ČSSD ODS Nestraníci Pro Bohdaneč TOP09
Názor spolku STOP  Web_N_micro  Web_Go_micro  Web_Go_micro  Web_N_micro  Web_Go_micro  Web_Stop_micro  Web_Go_micro  Web_Stop_micro
Konkrétní kroky
Podpora záměru Čertoříšský . . . . . A . A
Proti těžbě štěrkopísku Čertoříšský . A A . A . A .
Omezení průjezdu nákladní dopravy A A . A . A A A
Rozvoj sítě cyklostezek . A . A A A A A
Konkrétní kroky v řešení cyklodopravy . . A . A . . .
Vybudování obchvatu města . . . . . . . A
Vybudování Nové komunikace na Lužec . . . A . . . A
Rekonstrukce školy . A A A A A . A
Oprava Sokolovny . . . . A . . .
Zákaz hracích automatů . A . . . . A .
Zěny na hřišti Za Pivovarem nebo Na Baště . . A . A . . .
Zpřistupnění městských lesů . . A . . . . .
Konkrétní kroky v odpadovém hospodářství . . A . A . . .
Výstava domu pro seniory . . A . A . A A
Rozsah MHD – zachování, noční spoje, změna trasy . . A A . . . A
Park za Pivovarem (Veselého x Družstevní) . . A . . . . .
Konkrétní kroky v údržbě veřejných prostor . . . . A . . .
Obecné proklamace Změna LMKS KDU-ČSL ČSSD ODS Nestraníci Pro Bohdaneč TOP09
Podpora volnočasových aktivit A A A . . A A A
Efektivní správa obecního majetku . A . . . . . .
Změna v práci městského úřadu A A A A . . . .
Podpora práce městské policie A . . . . . A .
Vyjadřování občanů v anketách, referendech A . A A . . . .
Řešení problémů školy A . . A . . A .
Podpora seniorů A . . A . . . .
Podpora spolupráce s Lázěmi A . A . . . . .
Přeměna na rušné, živé město . . . . . . . A

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *