Pavel Heřman: Osobní sdělení

Při neformálních jednáních starosty se zastupiteli (tedy mimo jakýkoli zápis) jsem byl starostou osočen, že chci spekulovat s pozemkem v mém vlastnictví a proto se snažím zamezit stavbě Penny Marketu v lokalitě Za Pivovarem, a údajně chci, aby se stavěl na mém pozemku, který tak výhodně prodám. Byl jsem překvapen.

Skutečně vlastním pozemek parcelní číslo 839/6 o výměře 7068m, který se nachází u silnice na Živanice a skutečně tento pozemek je součástí plochy označené v platném územním plánu jako OVM (Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední).

Tento pozemek získala má matka v roce 1999 jako náhradu za pozemek, který vlastnila má rodina v místě nynějšího Transformu, tedy pozemek užívaný sovětskou posádkou. Po smrti matky jsem pozemek zdědil já. Už od roku 1999 na pozemku hospodaří zemědělské družstvo, a já s pozemkem zdědil i smlouvu o jeho užívání. Přesné umístění pozemku jsem ale zjistil až nyní z katastrální mapy. Kromě toho na vznik územního plánu jsem neměl sebemenší vliv.

Pokud by se někdo chtěl domnívat, že s pozemkem hodlám spekulovat, potom ho musím ujistit, že rozhodně nemám v úmyslu tento pozemek prodávat. Dále, pokud to není z mých postojů zcela jasné, musím za svou osobu říci, že já nejsem pro stavbu jakéhokoli obchodu typu Penny kdekoli v Bohdanči. Domnívám se, že do lázeňského města takový obchod prostě nepatří.

Nezbývá mi tedy než poděkovat panu starostovi za to, že konečně vím, kde přesně můj pozemek je.

Pavel Heřman

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *