Stop-n-Go

Co podporujeme, proti čemu se stavíme

 Jsme proti:Web_Stop

výstavbě supermarketu Penny v lokalitě za Pivovarem

Proč:

 • realizace zcela znehodnotí poslední urbanisticky koncepčně využitelné místo v centru města
 • realizace způsobí likvidaci mnoha menších prodejen a provozoven, které by měly být pro lázeňské město charakteristické
 • aktivity spojené s prodejem pozemků jsou zcela neprůhledné, argumenty pro prodej překroucené a demagogické 

Podporujeme:Web_Go

výstavbu cyklostezky mezi lázeňským areálem, golfovým hřištěm a rekreační lokalitou Oplatil

Podporujeme:Web_Go

revitalizaci areálu koupaliště

Stavíme se proti:Web_Stop

dalšímu zvyšování intenzity tranzitní, především nákladní, dopravy v Lázních Bohdanči

Proč:

 • intenzivní doprava představuje nejzávažnější omezení v kvalitě života ve městě
 • všechny průzkumy veřejného mínění deklarují tranzitní dopravu jako největší problém
 • všechny koncepční dokumenty města definují jako problém intenzitu dopravy

Podporujeme:Web_Go

všechny aktivity vedoucí k omezení tranzitní dopravy přes město Lázně Bohdaneč

Podporujeme:Web_Go

znovuzprovoznění cesty k areálu koupaliště a do Novinska

Podporujeme:Web_Go

vznik lesoparku revitalizací území Na Lužci

Podporujeme:Web_Go

revitalizaci lázeňského parku a přilehlého lesoparku

Podporujeme:Web_Go

zprůchodnění krajiny obnovou původních polních cest

Nemáme jednoznačný názor:Web_N

 – hypocentrum a malá vodní plavba po Opatovickém kanálu

Proč:

 • jedná se projekt na pozemcích těsně sousedících s chráněným územím Bohdanečského rybníka
 • hrozí tlak na umístění trvalých staveb na pozemcích v ochranném pásmu přírodní rezervace
 • není jasné, jaké zásahy do okolí Opatovického kanálu by si realizace vyžádala
 • bude velice záležet na posouzení podrobné dokumentace záměru

Byli jsme zcele zásadně proti ( a zatím se podařilo ) :Web_Stop

těžbě štěrkopísku v lokalitě Černoříšský

Proč:

 • realizace způsobí dramatické zvýšení dopravní zátěže těžkou dopravní technikou
 • realizace způsobí nespokojenost obyvatel sousedních obcí Černé u Bohdanče, Živanic a Neratova
 • realizace způsobí nevratný zásah do přírodního prostředí 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *