Ustavující zasedání zastupitelstva

Na úřední desce Městského úřadu byl vyhlášen termín ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva:

 

USTAVUJÍCÍ

zasedání zastupitelstva města

se koná v pondělí

10. listopadu 2014 od 17:00 hodin

v Langrově síni na radnici

Program:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu členů zastupitelstva
 3. Určení zapisovatele, schválení pracovních komisí, schválení jednacího řádu, volebního řádu, schválení programu
 4. Volba starosty
 5. Volba místostarosty
 6. Volba členů rady města
 7. Zřízení finančního výboru
 8. Zřízení kontrolního výboru
 9. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 10. Různé
  1. seznámení zastupitelů města se základními zákony pro mandát zastupitele města
  2. diskuse

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *