Písák, volby, doprava

(Text příspěvku uveřejněného v „předvolebním“ čísle bohdanečského Zpravodaje. Text není dále upraven, proto obsahuje některé nerelevantní odkazy.)

 

Je možné, že toto číslo Zpravodaje bude plné předvolebního přesvědčování, takže je také možné, že některé informace z mého, taky předvolebního, zamyšlení najdete v jiné podobě i na jiných místech. Za to se předem omlouvám. Teď témata postupně.

Písák – tedy správně pískovna Čertoříšský:

V minulém Zpravodaji byl uveřejněn příspěvek pana architekta Beránka, který se pokoušel ospravedlnit nedokonalost zaregistrované územní studie v hodnocení rizik dopravní zátěže města spojené s těžbou. Sám autor článku říká, že výpočty hlukové zátěže byly orientační a předběžné. Zavádějící interpretace výpočtu nárůstu dopravy, kterou jsme byli počastováni ve Speciálu Zpravodaje, je označena za „zjednodušení v zájmu srozumitelnosti“. Dále se v článku mluví o hlukových hladinách, což je opravdu odborná tématika, a bylo by možná dobré se ujistit o správnosti parametrů výpočtu, konkrétně odděleného zadání počtu nákladních souprav. Ve studii nebyl způsob výpočtu popsán.

Já se nicméně nedomnívám, že by zpracovatel studie něco významně zanedbal, on se jen řídil zadáním. Chyba je s velkou pravděpodobností na straně zadavatele, který nedeklaroval problém dopravy jako klíčový a nepožadoval jeho důkladnější posouzení a místo toho se pokoušel problém dopravy bagatelizovat.

Díky tomu tohle téma hýbe Bohdančem několik měsíců. Je obsaženo víceméně ve všech volebních programech, které byly do dne, kdy píšu příspěvek, vydány. Všichni lídři kandidátek se k němu vyjádřili v tisku. Takže postupme k dalšímu tématu.

Komunální volby:

Půjdeme volit a určitě se budeme rozhodovat, mimo jiné, i podle písáku. Podle toho, jak kdo vystupoval na jednáních zastupitelstva, jak hlasoval, jestli za každou cenu hájil svůj osobní zájem. O naši přízeň se uchází osm volebních uskupení. Dosud známé volební programy se do značné míry překrývají. Všichni chtějí udělat něco se školou, všichni budou říkat, že chtějí udělat něco s dopravou. Někdo má volební program propracovaný a rozsáhlý, někdo ho má spíše stručný. Obávám se ale, že volební programy mohou být stěží tím nejdůležitějším v našem rozhodování. Důležitější je komu věříme, že myslí vážně to, co napsal, co slibuje. U koho jsme přesvědčeni, že bude opravdu hájit zájmy města a jeho obyvatel. A tak jsem celkem jistý, že budeme volit daleko spíš „lidi“ než strany. A bude to tak správně. Pojďme tedy „kroužkovat“.

Kroužkování – jak vlastně volíme:

Je potřeba si uvědomit, že i když budeme „kroužkovat“ (mimochodem, kroužkuje se křížkem) pouze jednotlivé kandidáty, stále dáváme primárně hlas volební straně. Jako první se totiž sečtou hlasy pro všechny kandidáty volební strany dohromady. Strana, která nezíská 5% z celkového počtu platných odevzdaných hlasů, nepostupuje do rozdělování mandátů. Může se tedy stát, že kandidát dostane spoustu „kroužků“ a přesto v zastupitelstvu nebude, protože ostatní z jeho strany naopak nezískali skoro žádné hlasy. Těch pět procent by v Bohdanči představovalo něco mezi 1.000 a 1.100 hlasy, pokud by byla stejná volební účast jako před čtyřmi lety.

Tedy nezáleží jen na úspěšnosti kandidáta, ale také na úspěšnosti strany. To potom platí především při přidělování mandátů, tedy míst v zastupitelstvu. Rozhodně to není tak, že v zastupitelstvu budou ti kandidáti, kteří dostali nejvíce hlasů. Používá se poměrně složitý postup. Tím se stanoví nejprve kolik míst v zastupitelstvu připadne které straně. V dalším kroku se stanoví, kteří kandidáti to budou. Přitom platí, že k posunu kandidáta na kandidátce vzhůru je nutné, aby získal o více než 10% hlasů víc než je průměr na kandidátce jeho strany. Na tomto postupu většinou „prodělávají“ kandidáti silnějších stran, kteří se to zastupitelstva nedostanou i když mají vice hlasů než nejlepší kandidáti ze slabších stran. V minulém volebním období dostal nejúspěšnější kandidát 646 hlasů, ale k usednutí do křesla radního stačilo i 137 hlasů.

Uznávám, je to trochu složité, ale rada je přesto jednoduchá, „zakroužkujme“ jen ty, kterým věříme. Jen tam těch „kroužků“ nesmíme udělat víc než patnáct. Méně „kroužků“ na závadu není.

Doprava – to, co nás tíží:

Čtyři roky slyšíme (pokud tedy o dopravě něco slyšíme), že s dopravou nejde v zásadě nic dělat, že nás spasí jedině obchvat. Asi nespasí. Protože zřejmě nebude. Z plánů Ředitelství silnic a dálnic vypadl. Přitom není pravda, že by se radnice nepokoušela o jiná opatření, jen se jí příliš nedařilo. Nemyslím si, že by za to mohl městský úřad, to spíš měli zastupitelé jiné starosti, například s tím písákem. Nicméně podle posledních informací se blýská na lepší časy a městský úřad připravuje návrh dopravního značení, které by odvedlo tranzitní nákladní dopravu mimo Lázně Bohdaneč. Všechny volební strany slibují, že s dopravou něco udělají, zvolme tedy ty kandidáty, pro které bude řešení dopravní zátěže důležitější než písák. A tak jsme zase na začátku …

Další informace ke všem zmiňovaným tématům, včetně návodu jak správně vyplnit volební lístek a podrobného popisu postupu výpočtu mandátů, naleznete na webových stránkách www.spolek-lazne-bohdanec.cz

Pojďme tedy volit, „kroužkujme“ důvěryhodné kandidáty a věřme, že tentokrát budou, pokud možno nezištně, usilovat o blaho lázeňského města Bohdanče, budou pečovat o jeho tradiční hodnoty a budou budovat jeho lepší budoucnost. A taky nezapomeňme naslouchat těm, kteří dokážou hledat hodnoty v minulosti a hezky o nich psát. Čímž chci poděkovat panu kronikáři Charbuskému a panu doktoru Bosákovi za jejich články ve Zpravodaji, které nám připomínají, že některé věci tu byly, jsou, a pokud je sami nezničíme, tak i budou.

Pavel Heřman, Lázně Bohdaneč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *